Ajuts al lloguer

Us informem d’un ajut d’habitatge pel foment del lloguer i l’habitatge assequible.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’acaba el proper 16 d’octubre de 2020.

Com es sol·licita?

Presencialment amb cita prèvia, a la seu del Consell Comarcal, o telemàticament (http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html ) juntament amb tota la documentació establerta a la base 6

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

a)    Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental,

b)    Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.

c)    Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o trobar-se en condicions d'obtenir-los un cop fetes les actuacions. 

 Quines són les actuacions subvencionables?

Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2020, són les següents:

 a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.

c) Arranjament de banys i cuines adaptant -los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.

f) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.

h) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.  

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor

 Quina és la quantia màxima de l’ajut?

L’import màxim de la subvenció per persona és en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i s’estableix en:

I.             Si l’import del conjunt de les actuacions no supera els 500 euros, Iva exclòs, l’import subvencionat és el 100 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada.

II.            Si l’import del conjunt de les actuacions es troba entre 500,01 euros fins a 1.000 euros, ambdós inclosos, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 50 % de l’import, Iva exclòs, de la despesa degudament justificada.

III.           Si l’import del conjunt de les actuacions és igual o superior a 1000,01 euros, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 60 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada, amb un màxim de 1.000 euros.

Darrera actualització: 02.10.2020 | 14:45