Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa prestació servei cementiri local

Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa prestació servei cementiri local (text complert)

Darrera actualització: 02.05.2023 | 10:43