Ordenança fiscal núm. 14 - Taxa prestació serveis intervenció administrativa, comunicació prèvia,...(activitats)

Ordenança fiscal núm. 14 - Taxa prestació serveis intervenció administrativa, comunicació prèvia,...(text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:22