Ordenança fiscal núm. 17 - Taxa aprofitament especial domini públic local

Ordenança fiscal núm. 17 - Taxa aprofitament especial domini públic local (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:28