Ordenança fiscal núm. 23 - Taxa utilitzacions privatives o aprofitaments especials domini públic

Ordenança fiscal núm. 23 -  Taxa utilitzacions privatives o aprofitaments especials domini públic (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:36