Ordenança fiscal núm. 24 - Recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent

Ordenança fiscal núm. 24 -  Recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent (text complert)

Darrera actualització: 17.01.2024 | 12:27