Ordenança fiscal núm. 7 - Taxa ocupació terrenys ús públic

Ordenança fiscal núm. 7 - Taxa ocupació terrenys ús públic (text complert)

Darrera actualització: 17.01.2024 | 12:18