Ordenança fiscal núm. 9 - Taxa utilització privativa via pública amb entrades vehicles (gual)

Ordenança fiscal núm. 9 - Taxa de gual (text complert)

Darrera actualització: 17.01.2024 | 12:22