Ordenança fiscal núm. 9 - Taxa utilització privativa via pública amb entrades vehicles (gual)

Ordenança fiscal núm. 9 - Taxa de gual (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:05