Arxiu Municipal

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

1 auxiliar administrativa


Àrea responsable:

Secretària


Unitat responsable:

Diputació de Barcelona / Àrea de Patrimoni Cultural / Xarxa d'Arxius Municipals