Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

 • Captació
 • Potabilització
 • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
 • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
 • Reciclatge
 • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Equip tècnic:

1 auxiliar administartiu

1 enginyer tècnic municipal


Àrea responsable:

Regidoria de Serveis


Unitat responsable:

Sorea


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

 • Nom i cognoms del sol·licitant.
 • DNI/CIF/NIE.
 • Nom de l’empresa.
 • CIF de l’empresa.
 • Dades bancàries.
 • Adreça completa.
 • Contracte de compra o lloguer del local.
 • Sol·licitud de llicència d’activitat a l’Ajuntament.

Recordeu que, segons el tipus d’empresa, l’ús o el municipi, la documentació pot variar.

Si feu l’alta del servei en línia o per telèfon, us enviaran el contracte de subministrament d’aigua per correu perquè el torneu signat.

Tel: 900 405 070

https://sorea.aguasonline.es/ca


Adreça:

Ctra. Vella, 42-44 08470-Sant Celoni

Darrera actualització: 19.04.2023 | 12:54