Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

135.371,33€


Equip tècnic:

1 Enginyer tècnic municipal

1 Auxiliar administrativa


Àrea responsable:

Serveis