Atenció i prevenció de la drogodependència

Els ajuntaments del Baix Montseny fan accions en matèria de prevenció d'addiccions mitjançant un pla que s'anomena El Tritó del Baix Montseny. 

Serveis
•  Servei d'assessorament i seguiment sobre drogodependències (amb cita prèvia)
•  Grup de suport per a persones amb addiccions 

Accions
•  Tallers de drogues legals i no legals.
•  Tallers de pantalles (mòbil, videojocs, xarxes socials, Internet,etc).
•  Dinàmiques emocionals per a la prevenció.
•  Obres preventives sobre sexualitat, drogues i violència dins l'aula.
•  Exposicions sobre substàncies; tabac, fulla de la coca, cànnabis.
•  Xerrades a les AMPES dels centres educatius.
•  Xerrades a la comunitat.
•  Concurs sobre els riscos del tabac.
•  Campanyes preventives durant la Festa Major i Cap d'any.
•  Formació per a professionals.

 

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

 Una  Coordinadora ,  és l’encarregada de coordinar l’equip de professionals dels pobles 

- Dues  Treballadores Socials , que intervenen amb famílies, gent gran, persones amb disminució, dones, immigració, persones amb malalties i altres grups de població.

-  Una  Educadora Social , que intervé amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, immigració i d’altres grups de població.

- Un Auxiliar Administratiu

Per contactar amb les Treballadores Socials cal trucar al 93.867.91.25

Per contactar amb l’Educadora Social cal trucar al  93.867.91.25

Per contactar amb la Coordinadora cal trucar al 93.867.91.25


Àrea responsable:

Benestar Social