Biblioteca

Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

Línies de servei:

  • Material de prèstec
  • Zona de lectura i d'estudi
  • Exposicions i tallers
  • Narració de contes

Persones destinatàries:

Ciutadania en General


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

9.695,03€


Equip tècnic:

1 Auxiliar Administratiu


Àrea responsable:

Cultura


Unitat responsable:

Bibliobús : Diputació de Barcelona Xarxa de Biblioteques Municipals

Biblioteca: Auxiliar Administratixa Departament Cultura