Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

13.706,99€


Equip tècnic:

1 Enginyer tècnic municipal


Àrea responsable:

Urbanisme


Unitat responsable:

Serveis tècnics municipals 


Unitats implicades:

Brigada manteniment