Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18

TAXA PER UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS

 

PISTA POLIESPORTIVA
Quota utilització diürna amb vestidors: 15 euros/activitat
Quota utilització nocturna amb vestidors: 50 euros/activitat
 

CAMP DE FUTBOL:
Quota utilització diürna: 25 euros/activitat
Quota utilització nocturna: 50 euros/activitat
 

ESCOLA:
Quota utilització gimnàs: 20 euros/activitat
Quota ús calefacció: 10 euros/activitat

 

Usuaris amb quota reduïda o exempta:


Categoria 1.- Entitats sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre d’Entitats municipals.


Categonia 2.- Administracions públiques i escoles del municipi.


Categoria 3.- Persones o entitats que organitzin activitats que promoguin el municipi i tinguin una participació superior a 500 persones.


Categoria 4.- Entitats sense ànim de lucre i sense seu al municipi.

Les categories 1, 2 i 3 estaran exemptes del pagament de les taxes.
La categoria 4 gaudirà d’una reducció del 50% de les taxes

 

 

Cost del servei:

46.152,90€

Equip tècnic:

1 Auxiliar Administratiu

Àrea responsable:

Esports

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

  • A l'Oficina d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament

             Horari d'atenció al ciutadà: De dilluns a divendres 9 a 14:30H i dimecres de 16:00 a 18:30H

             Plaça de la Vila, 4

             08471-Vallgorguina

 

  • A la Seu electrònica de l'Ajuntament

Adreça:

Plaça de la Vila, 4

Darrera actualització: 09.08.2018 | 09:46