Neteja viària

Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

Línies de servei:

  • Neteja
  • Gestió de residus
  • Contenidors

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

99.075,90€


Equip tècnic:

 2  operaris Brigada municipal


Àrea responsable:

Serveis


Unitats implicades:

Brigada municipal