Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

Línies de servei:

  • Creació de parcs
  • Manteniment de parcs
  • Creació de jardins
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

16.383,18€


Equip tècnic:

2 Operaris Brigada Municipal


Àrea responsable:

Urbanisme i Serveis


Unitat responsable:

Serveis tècnics municipals i Brigada municipal