Servei d'Ajuda a Domicili

Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut
  • Millora de la relació amb l'entorn
  • Suport social i familiar
  • Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment)

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Ordenança núm. 6 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Article 6.- Preu públic exigible

Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:  El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 de l'ordenança núm. 6.

 

 


Equip tècnic:

Vallgorguina comparteix l’equip de Serveis Socials amb Gualba, St. Esteve de Palautordera, Campins, Fogars de Monclús i Montseny.

 -  Una  Coordinadora ,  és l’encarregada de coordinar l’equip de professionals dels pobles 

- Dues  Treballadores Socials , que intervenen amb famílies, gent gran, persones amb disminució, dones, immigració, persones amb malalties i altres grups de població.

-  Una  Educadora Social , que intervé amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, immigració i d’altres grups de població.

- Una Auxiliar Administrativa

Per contactar amb les Treballadores Socials cal trucar al 93.867.91.25

Per contactar amb l’Educadora Social cal trucar al  93.867.91.25

Per contactar amb la Coordinadora cal trucar al 93.867.91.25


Àrea responsable:

Benestar social


Unitat responsable:

Serveis Socials