Vigilància local

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Línies de servei:

  • Seguretat
  • Prevenció
  • Relacions amb la comunitat

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

3 Vigilants municipals


Àrea responsable:

Governació


Unitats implicades:

Recursos Humans