Factura electrònica

Factura electrònica

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Vallgorguina.

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, eina que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Vallgorguina.

 

No obstant, l’Ajuntament de Vallgorguina per a l'exercici 2017 exclou d'aquesta obligació de facturació electrònica als autònoms que hagin de presentar factures amb un import (IVA inclòs) igual o inferior a 5.000 euros.

 

Quan es pot sol·licitar: En qualsevol moment.

Per Internet :
La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament de Vallgorguina el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.

A tenir en compte 
L'Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format 'Facturae'.
Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper.

 

El codi DIR3 de l'Ajuntament de Vallgorguina és:

  • Oficina comptable: L01082943 Ajuntament de Vallgorguina- Intervenció Comptabilitat
  • Òrgan gestor: L01082943 Ajuntament de Vallgorguina
  • Unitat tramitadora: L01082943 Ajuntament de Vallgorguina

 

Arxius relacionats:

 

INFORMACIÓ ÚTIL

A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors, podeu trobar tota classe de informació que us pot ajudar. Concretament:

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/e.FACT-Empreses

Com es generen factures electròniques

Com lliurar-les a l’Administració

A través de la bústia de lliurament (Hi ha el manual corresponent)

A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica 

Com consultar l'estat de la vostra factura

Més informació

a)   Manuals i portals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica

b)   Marc jurídic

c)   Relació de consultes freqüents

Darrera actualització: 07.10.2021 | 12:39
Darrera actualització: 07.10.2021 | 12:39