Factura electrònica

Factura electrònica

En compliment de la Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, l'ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdos sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Què es considera una factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional, i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Per conèixer els requisits i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l'emissió de la factura.

Com es generen i com s'envien a l'ajuntament?

Per enviar les factures electròniques a l'Ajuntament de Vallgorguina heu de fer servir la Bústia de lliurament de factures electròniques e-FACT.

Per fer-ho necessitareu el codi DIR3 de l'Ajuntament de Vallgorguina:

  • Oficina comptable: L01082943 
  • Òrgan gestor: L01082943 
  • Unitat tramitadora: L01082943 

Avantatges:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les adminsitracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com la reducció del temps de tramitació.
  • Com a proveïdors, disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Altres enllaços d'interès:

Darrera actualització: 28.04.2022 | 09:50
Darrera actualització: 28.04.2022 | 09:50