Curs de Biodansa

Tanca Formulari

BIODANSA nova edició

HORARI: cada dilluns de 18.00h. a 19.30h., a la Sala d'Exposicions

INICI: 4 de març de 2024

Cal emplenar un formulari per cada persona que es vulgui inscriure

LÍMIT DE PERSONES INSCRITES ASSOLIT, QUAN HI HAGI ALGUNA VACANT L'AJUNTAMENT CONTACTARÀ AMB VOSALTRES TELEFÒNICAMENT.

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades detallada a continuació:

  • Responsable del tractament: Ajuntament de Vallgorguina, plaça de la Vila, 4, 08471 - Vallgorguina. Telèfon: 938.679.125, vallgorguina@vallgorguina.cat, www.vallgorguina.cat
  • Finalitat del tractament: La gestió de la inscripció al CURS DE BIODANSA. Les dades facilitades, una vegada finalitzat el motiu que ha originat la seva recollida, seran conservades durant el temps previst a la normativa del procediment administratiu i d'arxiu històric.
  • Base jurídica del tractament: La base legítima del tractament de la resta de dades és el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, d'acord amb l'article 6.1.e) de l'RGPD. Existeix l'obligació de facilitar les dades que es demanen a la sol·licitud i l'ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.
  • Destinataris: Les vostres dades es comunicaran a l'entitat que imparteix el curs (EG Biomediació - La Nova Miranda) i no es transferiran fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament o sol·licitar-ne la limitació a través de la seu electrònica https://vallgorguina.eadministracio.cat/, o presencialment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció a la ciutadania https://vallgorguina.eadministracio.cat/citaprevia.4
  • Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de protecció de dades (APDCAT) a través de la seva web https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o per mitjans no electrònics a l'adreça: carrer Rosselló, 214 bis, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.
  • Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web de l'Ajuntament de Vallgorguina https://www.vallgorguina.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/.

Darrera actualització: 11.03.2024 | 09:35
Darrera actualització: 11.03.2024 | 09:35